ʙé ɢáɪ 𝟿 ᴛᴜổɪ ʀơɪ ᴛừ ᴛầɴɢ 𝟸, ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ɢɪữᴀ ᴋʜᴇ ᴛườɴɢ 𝟸𝟻 ᴄᴍ

Tin Tức

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴍộᴛ ʙé ɢáɪ 𝟿 ᴛᴜổɪ ʀơɪ ᴛừ ᴛầɴɢ 𝟸 xᴜốɴɢ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ᴛạɪ ᴋʜᴇ ᴛườɴɢ ʀộɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟻 ᴄᴍ

ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟹-𝟷, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴠà ᴄứᴜ ɴạɴ ᴄứᴜ ʜộ (ᴘᴄᴄᴄ-ᴄɴᴄʜ), ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʟàᴏ ᴄᴀɪ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ɢɪảɪ ᴄứᴜ ʙé ɢáɪ 𝟿 ᴛᴜổɪ ʙị ᴋẹᴛ ɢɪữᴀ ᴋʜᴇ ᴄủᴀ 𝟸 ɴʜà xâʏ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ᴋɪᴍ ᴛâɴ, ᴛᴘ ʟàᴏ ᴄᴀɪ.

Giải cứu bé gái 9 tuổi rơi từ tầng 2, mắc kẹt giữa khe tường 25 cm - Hình 1

ᴄʜáᴜ ᴀ. ʀơɪ ᴛừ ᴛầɴɢ 𝟸 xᴜốɴɢ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ɢɪữᴀ ᴋʜᴇ ᴛườɴɢ. Ảɴʜ: ʙáᴏ ᴄᴀɴᴅ

ᴛʀướᴄ đó, ᴋʜᴏảɴɢ ʜơɴ 𝟷𝟼 ɢɪờ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄʜáᴜ ʙé ʀơɪ ᴛừ ᴛầɴɢ 𝟸 ᴠà ᴋẹᴛ ɢɪữᴀ ᴋʜᴇ ᴛườɴɢ ᴄủᴀ 𝟸 ɴʜà số 𝟷𝟿𝟼 ᴠà 𝟷𝟿𝟾 đườɴɢ ʜàᴍ ɴɢʜɪ, ᴘʜườɴɢ ᴋɪᴍ ᴛâɴ, ᴛᴘ ʟàᴏ ᴄᴀɪ. ᴄʜáᴜ ʙé ʟà ᴘ.ᴘ.ᴀ. (sɴ 𝟸𝟶𝟷𝟺, ᴛʀú ᴛạɪ ᴛổ 𝟻, ᴘʜườɴɢ ᴋɪᴍ ᴛâɴ, ᴛᴘ ʟàᴏ ᴄᴀɪ).

ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ-ᴄɴᴄʜ đã ᴄʜỉ đạᴏ 𝟸𝟶 ᴄáɴ ʙộ, ᴄʜɪếɴ sĩ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴠà đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ.

ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ ᴄʜáᴜ ʙé ʙị ᴋẹᴛ ᴛạɪ ᴋʜᴇ ɢɪữᴀ 𝟸 ɴʜà ʀộɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟻 ᴄᴍ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟốɪ ᴛʜᴏáᴛ ʜɪểᴍ ᴠà ᴄʜáᴜ ᴋʜôɴɢ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ đượᴄ. sᴀᴜ ɢầɴ 𝟹𝟶 ᴘʜúᴛ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜᴏᴀɴ đụᴄ, ᴄắᴛ ᴛườɴɢ, ᴄáᴄ ᴄʜɪếɴ sĩ đã ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴄʜáᴜ ᴋʜỏɪ ᴋʜᴇ ɴʜà ᴀɴ ᴛᴏàɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄʜáᴜ ᴀ. ʙị ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ʟà ᴋʜɪ ᴄʜơɪ đùᴀ ᴛʀêɴ ᴛầɴɢ 𝟸, ᴄʜáᴜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ɴɢã xᴜốɴɢ ᴋʜᴇ ʜẹᴘ ɢɪữᴀ 𝟸 ɴɢôɪ ɴʜà.

sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ɢɪảɪ ᴄứᴜ, ᴄʜáᴜ ᴀ. đã đượᴄ đưᴀ ᴛớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴋʜá ổɴ địɴʜ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *