CH.Ấ.N Đ.Ộ.NG: Ông bố U45 đã có vợ đẹp con khôn nhưng vẫn r.ì.nh h.ú.p gia sư của con!!

Tin Tức

Em là sinh viên, đi gia sư từ năm nhất đại học. Bạn học sinh này là lớp đầu tiên em nhận, ngoan mà chịu khó học nữa. Chuyện chẳng có gì cho đến khi phụ huynh của bạn ấy nhắn tin rủ em đi cafe, xưng anh-baby rồi đòi tặng quà các kiểu.

Nhiều khi nhắn tin em không tiếp thì quan tâm cả lúc dạy. Vì bạn hs kia đang trong giai đoạn thi nốt nên bạn thi xong em nghỉ dạy luôn

Vào xem fb chị vợ toàn ảnh chồng rồi chăm lo gđ thấy thương xỉu, đặt hết niềm tin vào chồng, thế mà ông chồng lại bảo lấy nhau là do é:p buộc, mai mối thôi.

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn

Ảnh

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 1

Ảnh

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 2

Ảnh

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 3

Ảnh

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 4

Văn mẫu “gia đình hạnh phúc nhưng không tình yêu”

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 5

Ảnh

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 6

Ảnh

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 7

Ảnh

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 8

Ảnh

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 9

Ảnh

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 10

Ảnh

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 11

Ảnh

Bố U40 vợ đẹp, con khôn nhưng suốt ngày gọi nữ gia sư của con là 'baby', rủ đi cà phê, khách sạn - 12

Nguồn: Ngọc Quỳnh

Ảnh

Ảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *