Vì sao người dân cần nhanh chân làm sổ đỏ ngay trong năm 2023: Chậm là chẳng bao giờ còn cơ hội nữa

Tin Tức

Dưới đây là những lý do người dân không nên chậm trễ mà cần đi làm sổ đỏ ngay trong năm 2023.

Dự thảo Luật Đất đai bỏ khung giá đất

Luật Đất đai quy định khung giá đất do Chính phủ ban hành định kỳ 05 năm 01 lần, căn cứ khung giá đất của Chính phủ, các tỉnh thành ban hành bảng giá đất – đây là căn cứ để tính tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ, tính các khoản phí và lệ phí khác khi làm sổ đỏ…

Empty

Theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), khung giá đất bị bãi bỏ.

Điều 154 của dự thảo này quy định như sau:

“1. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm được công bố công khai và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm.

Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng bảng giá đất, được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để xây dựng bảng giá đất; trình hội đồng thẩm định bảng giá đất; căn cứ kết quả của hội đồng thẩm định bảng giá đất trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua bảng giá đất trước khi ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành.

2. Bảng giá đất được xây dựng theo vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn”.

Nếu như cuối năm nay, khi dự thảo Luật Đất đai được thông qua, rất có thể bảng giá đất sẽ tăng cao so với hiện nay, tiệm cận hơn với giá đất thực tế trên thị trường.

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ sẽ quy định khắt khe hơn

Khoản 2 Điều 137 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định đất không có giấy tờ phải là đất không thuộc trường hợp lấn, chiếm.

“2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 135 của Luật này mà không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thì được công nhận quyền sử dụng đất nếu có các điều kiện như sau:

a) Thửa đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai;

b) Thửa đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định”.

Empty

Trước đây, các trường hợp lấn, chiếm đất do khai hoang, du canh, di cư… không có giấy tờ vẫn có cơ hội được cấp sổ đỏ, còn sắp tới, khi dự thảo Luật Đất đai mới được thông qua, cơ hội này sẽ hoàn toàn không còn nữa.

Vì vậy, nếu đang sử dụng đất không có giấy tờ, thuộc trường hợp lấn chiếm do quá trình khai hoang, di cư, du canh… và đáp ứng các điều kiện còn lại để được công nhận quyền sử dụng đất, người dân nên đi làm sổ đỏ ngay trước khi dự thảo Luật mới được thông qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *